Bastiset një lokal i muzikës live në Llapushnik, konfiskohet një armë e tipit “Beretta”